Language Support

In this article we'll discuss the topic of language support in Conversational AI Cloud and what it means for a language to be supported by the platform.

Introduction

Conversational AI Cloud Cloud supports a 123 languages. Languages can be supported through:

  • Core natural language processing functionality such as intent and entity recognition;
  • Real-time translations, and;
  • Real-time language detection

For a language to be supported, it must at the very least be supported through:

  • Natural language processing, or;
  • Real-time language detection and real-time translations.

πŸ“˜

Real-time language detection and translations

Make sure that if you're intention is to support a language through real-time language detection and translations, that you write your content in a language that has support for natural language processing.

Language Support

The table below contains a list of all the languages support by Conversational AI Cloud, and their feature coverage within the platform.

Language

Natural Language Processing

Real-time Translation

Real-time Language Detection

Language ISO Code

Afrikaans

βœ…

βœ…

βœ…

af

Albanian

βœ…

βœ…

βœ…

sq

Amharic

❌

βœ…

βœ…

am

Arabic

βœ…

βœ…

βœ…

ar

Aragonese

βœ…

❌

βœ…

an

Armenian

βœ…

βœ…

❌

hy

Assamese

❌

βœ…

βœ…

as

Asturian

βœ…

❌

βœ…

ast

Azerbaijani

βœ…

βœ…

βœ…

az

Bashkir

βœ…

βœ…

βœ…

ba

Basque

βœ…

βœ…

βœ…

eu

Bavarian

βœ…

βœ…

βœ…

bn

Belarusian

βœ…

❌

βœ…

be

Bengali

βœ…

❌

βœ…

bn

Bishnupriya Manipuri

βœ…

❌

βœ…

bpy

Bosnian

βœ…

βœ…

βœ…

bs

Breton

βœ…

❌

βœ…

br

Bulgarian

βœ…

βœ…

βœ…

bg

Burmese

βœ…

❌

βœ…

my

Catalan

βœ…

βœ…

βœ…

ca

Cantonese (Traditional)

❌

βœ…

βœ…

yue

Cebuano

βœ…

❌

βœ…

ceb

Chechen

βœ…

❌

βœ…

ce

Chinese (Simplified)

βœ…

βœ…

βœ…

zh-Hans

Chinese (Traditional)

βœ…

βœ…

βœ…

zh-Hant

Chuvash

βœ…

❌

βœ…

cv

Croatian

βœ…

βœ…

βœ…

hr

Czech

βœ…

βœ…

βœ…

cs

Danish

βœ…

βœ…

βœ…

da

Divehi

❌

βœ…

βœ…

dv

Dutch

βœ…

βœ…

βœ…

nl

English

βœ…

βœ…

βœ…

en

Estonian

βœ…

βœ…

βœ…

et

Finnish

βœ…

βœ…

βœ…

fi

French

βœ…

βœ…

βœ…

fr

French (Canada)

❌

βœ…

βœ…

fr-ca

Galician

βœ…

βœ…

βœ…

gl

Georgian

βœ…

βœ…

βœ…

ka

German

βœ…

βœ…

βœ…

de

Greek

βœ…

βœ…

βœ…

el

Gujarati

βœ…

βœ…

βœ…

gu

Haitian

βœ…

βœ…

βœ…

ht

Hebrew

βœ…

βœ…

βœ…

he

Hindi

βœ…

βœ…

βœ…

hi

Hungarian

βœ…

βœ…

βœ…

hu

Icelandic

βœ…

βœ…

βœ…

is

Ido

βœ…

❌

βœ…

io

Indonesian

βœ…

βœ…

βœ…

id

Irish

βœ…

βœ…

βœ…

ga

Italian

βœ…

βœ…

βœ…

it

Japanese

βœ…

βœ…

βœ…

ja

Javanese

βœ…

❌

βœ…

jv

Kannada

βœ…

βœ…

βœ…

kn

Kazakh

βœ…

βœ…

βœ…

kk

Kirghiz

βœ…

βœ…

βœ…

ky

Khmer

❌

βœ…

βœ…

km

Korean

βœ…

βœ…

βœ…

ko

Kurdish (Central)

❌

βœ…

βœ…

ku

Lao

❌

βœ…

βœ…

lo

Latin

βœ…

❌

βœ…

la

Latvian

βœ…

βœ…

βœ…

lv

Lithuanian

βœ…

βœ…

βœ…

lt

Lombard

βœ…

❌

βœ…

lmo

Low Saxon

βœ…

❌

βœ…

nds

Luxembourgish

βœ…

❌

βœ…

lb

Macedonian

βœ…

βœ…

βœ…

mk

Malagasy

βœ…

βœ…

βœ…

mg

Malay

βœ…

βœ…

βœ…

ms

Malayalam

βœ…

βœ…

βœ…

ml

Maltese

❌

βœ…

βœ…

mt

Maori

❌

βœ…

βœ…

mi

Marathi

βœ…

βœ…

βœ…

mr

Minangkabau

βœ…

❌

βœ…

min

Mongolian (Cyrillic)

❌

βœ…

βœ…

mn-Cyrl

Mongolian (Traditional)

❌

βœ…

βœ…

mn-Mong

Myanmar

❌

βœ…

βœ…

my

Nepali

βœ…

βœ…

βœ…

ne

Newar

βœ…

❌

βœ…

new

Norwegian (Bokmal)

βœ…

βœ…

❌

nb

Norwegian (Nynorsk)

βœ…

❌

βœ…

nn

Occitan

βœ…

❌

βœ…

oc

Odia

❌

βœ…

βœ…

or

Pashto

❌

βœ…

βœ…

ps

Persian (Farsi)

βœ…

βœ…

βœ…

fa

Piedmontese

βœ…

❌

βœ…

pms

Polish

βœ…

βœ…

βœ…

pl

Portuguese

βœ…

βœ…

βœ…

pt

Portuguese (Portugal)

❌

βœ…

βœ…

pt-pt

Punjabi

βœ…

βœ…

βœ…

pa

Romanian

βœ…

βœ…

βœ…

ro

Russian

βœ…

βœ…

βœ…

ru

Scots

βœ…

❌

βœ…

sco

Serbian

βœ…

βœ…

βœ…

sr-Latn

Serbian (Cyrillic)

❌

βœ…

βœ…

sr-Cyrl

Serbo-Croatian

βœ…

❌

βœ…

sh

Sicilian

βœ…

❌

βœ…

scn

Slovak

βœ…

βœ…

βœ…

sk

Slovenian

βœ…

βœ…

βœ…

sl

Somali (Arabic)

❌

βœ…

βœ…

so

South Azerbaijani

βœ…

❌

βœ…

az

Spanish

βœ…

βœ…

βœ…

es

Sundanese

βœ…

❌

βœ…

su

Swahili

βœ…

βœ…

βœ…

sw

Swedish

βœ…

βœ…

βœ…

sv

Tagalog

βœ…

❌

βœ…

tl

Tajik

βœ…

❌

βœ…

tg

Tamil

βœ…

βœ…

βœ…

ta

Tatar

βœ…

βœ…

βœ…

tt

Telugu

βœ…

βœ…

βœ…

te

Turkish

βœ…

βœ…

βœ…

tr

Turkmen (Latin)

❌

βœ…

βœ…

tk

Ukrainian

βœ…

βœ…

βœ…

uk

Upper Sorbian

❌

βœ…

βœ…

hsb

Urdu

βœ…

βœ…

βœ…

ur

Uyghur (Arabic)

❌

βœ…

βœ…

ug

Uzbek

βœ…

βœ…

βœ…

uz

Vietnamese

βœ…

βœ…

βœ…

vi

VolapΓΌk

βœ…

❌

βœ…

vo

Waray-Waray

βœ…

❌

βœ…

war

Welsh

βœ…

βœ…

βœ…

cy

West Frisian

βœ…

❌

βœ…

fy

Western Punjabi

βœ…

❌

βœ…

pa

Yoruba

βœ…

❌

βœ…

yo


Did this page help you?